Trí Quảng Toàn Tập - Lược Giải Kinh Duy Ma (Quyển 4)

Trí Quảng Toàn Tập - Lược Giải Kinh Duy Ma (Quyển 4)

Tác giả
HT Thích Trí Quảng

Kinh Duy Ma là bộ kinh quan trọng trong hệ Đại thừa Phật giáo và đặc biệt tư tưởng của kinh đã làm nền tảng cho giáo nghĩa Thiền tông. Ở Việt Nam, đa số tu Thiền, nên kinh này đã ảnh hưởng vào đời sống các Thiền sư và thể hiện qua các bài thơ ngộ đạo.

Tuy nhiên, từ xưa đến nay, người Việt Nam chỉ phiên dịch kinh Duy Ma từ chữ Hán ra chữ Việt. Chưa có tác phẩm nào nghiên cứu giảng giải về tư tưởng của kinh.

Năm 1982, trường Cao cấp Phật học Việt Nam mời tôi giảng dạy bộ kinh này. Để đáp ứng gấp rút yêu cầu tu học thiết yếu của Tăng Ni sinh, chúng tôi đã biên soạn bộ Lược giải kinh Duy Ma. Phần triển khai ý nghĩa bộ kinh này được căn cứ trên những tài liệu mà chúng tôi đã nghiên cứu khi tu học ở Nhật Bản của các giáo sư Nhật là ông Tamaki, Nomura, Kyobashi, v.v...

Khi xuất bản lần thứ nhất giới thiệu một số ý trong kinh, chúng tôi nghĩ nó thích hợp với thời đại và hoàn cảnh của Phật giáo Việt Nam. Chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của Tăng Ni Phật tử. Lần này, nhằm đáp ứng nhu cầu tu học mỗi ngày tốt đẹp hơn, chúng tôi cho tái bản tác phẩm này với ít nhiều sửa đổi.

Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai nếu đủ duyên lành, sẽ hoàn thành một bộ tư tưởng Duy Ma để giới thiệu đầy đủ hơn các tác phẩm và tác giả liên quan đến kinh Duy Ma của Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản.

Mặc dù tác phẩm tái bản đã được sửa đổi, thiết nghĩ khó tránh khỏi những sơ suất. Kính mong các bậc cao minh từ bi hoan hỷ chỉ giáo thêm để lần tái bản tới, tác phẩm được hoàn mỹ hơn. Chúng tôi chân thành biết ơn quý vị.

Trong việc thành tựu công đức cúng dường Pháp bảo này, chúng tôi xin thành kính ghi nhớ công ơn giáo dưỡng của các bậc cao đức : cố Hòa Thượng Thiện Hoa, cố Hòa Thượng Trí Thủ, Hòa Thượng Trí Tịnh, giáo sư Sakamoto, giáo sư Yamamoto, giáo sư Nakamura v.v... cùng quý tác giả mà chúng tôi đã tham khảo sách của quý Ngài.

Mùa An cư PL.2535 – 1991

Hòa thượng THÍCH TRÍ QUẢNG

Mục lục:

 1. Lời giới thiệu
 2. Vị trí Kinh Duy Ma trong hệ tư tưởng Phật giáo đại thừa
 3. Phẩm 1 - Phật Quốc phần 1
 4. Phẩm 1 - Phật Quốc phần 2
 5. Phẩm 1 - Phật Quốc phần 3
 6. Phẩm 2 - Phương tiện
 7. Phẩm 2 - Phương tiện (tiếp theo)
 8. Phẩm 3 - Thanh văn phần 1
 9. Phẩm 3 - Thanh văn phần 2
 10. Phẩm 3 - Thanh văn phần 3
 11. Phẩm 3 - Thanh văn phần 4
 12. Phẩm 4 - Bồ tát phần 1
 13. Phẩm 4 - Bồ tát phần 2
 14. Phẩm 4 - Bồ tát phần 3
 15. Phẩm 4 - Bồ tát phần 4
 16. Phẩm 5 - Văn Thù Sư Lợi thăm bệnh phần 1
 17. Phẩm 5 - Văn Thù Sư Lợi thăm bệnh phần 2
 18. Phẩm 5 - Văn Thù Sư Lợi thăm bệnh phần 3
 19. Phẩm 5 - Văn Thù Sư Lợi thăm bệnh phần 4
 20. Phẩm 5 - Văn Thù Sư Lợi thăm bệnh phần 5
 21. Phẩm 6 - Bất Tư Nghì phần 1
 22. Phẩm 6 - Bất Tư Nghì phần 2
 23. Phẩm 6 - Bất Tư Nghì phần 3
 24. Phẩm 7 - Quán chúng sanh
 25. Phẩm 7 - Quán chúng sanh (tiếp theo)
 26. Phẩm 8 - Phật đạo
 27. Phẩm 8 - Phật đạo (tiếp theo)
 28. Phẩm 9 - Nhập Bất Nhị Pháp Môn
 29. Phẩm 10 - Phật Hương Tích
 30. Phẩm 10 - Phật Hương Tích (tiếp theo)
 31. Phẩm 11 - Bồ Tát Đạo
 32. Phẩm 11 - Bồ Tát Đạo (tiếp theo)
 33. Phẩm 12 - Kiến Phật A Súc
 34. Phẩm 12 - Kiến Phật A Súc (tiếp theo)
 35. Phẩm 13 - Pháp Cúng Dường
 36. Phẩm 14 - Chúc Lụy
Nhà xuất bản
Hồng Đức
Người đọc
Kiều Hạnh, Huy Hồ, Tuấn Anh
Người gửi
dieuphapam
Tải về
947
Xem
947
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top