milarepa

 1. D

  Đạo Ca Milarepa

  “Người dịch hôm nay cầu mong dư âm của lời thơ, lời hát khởi nguồn từ một Trí tuệ nhìn suốt ba nghìn thế giới này, và hình ảnh cuộc đời phi thường phi phi thường của một Người đã vượt người này, đi sâu vào tận đáy lòng của mọi người trong thời Tịch Dương hôm nay để khai mở một Triêu Dương huy...
 2. dpa

  Đạo ca Milarepa

  "Đặc điểm của tập sách này là mỗi một Đạo ca đều có một chuyện ngắn đi kèm kể lại hoàn cảnh, nhân vật và nguyên nhân đưa ra câu hỏi về các vấn đề, hoặc có tính cách cá nhân hoặc có tính cách tập thể, về phương pháp tu tập hay kinh nghiệm cá nhân, Giác ngộ, và sự thành tựu trong Phật giáo Du-già...
 3. D

  Milarepa - Con người siêu việt

  Mục lục: Lời Người Dịch,Hạ Sinh và Những Năm Thơ Ấu Huyền Thuật Cầu Đạo Đền Tội Đền Tội tt Điểm Đạo Truyền Pháp; Giáo Lý của Đạo Sư Nhớ Nhà; Thức Tỉnh và Khước Từ Thâm Sơn Cùng Cốc Thâm Sơn Cùng Cốc tt Milarepa Nói về Nghiệp; Tạm Nghỉ Cố Ám Sát Cố Ám Sát tt Milarepa Nhập Diệt - và...
Top