Milarepa - Con người siêu việt

Milarepa - Con người siêu việt

Tác giả
Rechung

Mục lục:
 1. Lời Người Dịch,Hạ Sinh và Những Năm Thơ Ấu
 2. Huyền Thuật
 3. Cầu Đạo
 4. Đền Tội
 5. Đền Tội tt
 6. Điểm Đạo Truyền Pháp; Giáo Lý của Đạo Sư
 7. Nhớ Nhà; Thức Tỉnh và Khước Từ
 8. Thâm Sơn Cùng Cốc
 9. Thâm Sơn Cùng Cốc tt
 10. Milarepa Nói về Nghiệp; Tạm Nghỉ
 11. Cố Ám Sát
 12. Cố Ám Sát tt
 13. Milarepa Nhập Diệt - và Sau Đó; Phụ Lục
Nhà xuất bản
DPA
Người dịch
Đỗ Đình Đồng
Người đọc
Huy Hồ, Kim Phượng, Kiều Hạnh
Người gửi
DPA2
Tải về
7,561
Xem
7,561
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top