mộng huyễn

  1. dieuphapam

    [Thư pháp] Một sáng vô thường đến mới hay đời huyễn mộng, tất cả bỏ lại hết chỉ có nghiệp theo mình

    Một sáng vô thường đến mới hay đời huyễn mộng Tất cả bỏ lại hết chỉ có nghiệp theo mình Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Top