[Thư pháp] Một sáng vô thường đến mới hay đời huyễn mộng, tất cả bỏ lại hết chỉ có nghiệp theo mình

dieuphapam

Administrator
re_dpa_mot_sang_vo_thuong_den_moi_hay_doi_huyen_mong.jpg

Một sáng vô thường đến mới hay đời huyễn mộng
Tất cả bỏ lại hết chỉ có nghiệp theo mình​

Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.

Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • dpa_mot_sang_vo_thuong_den_moi_hay_doi_huyen_mong.jpg
    11.8 MB · Xem: 813
Top