pháp hoa

 1. dieuphapam

  Ý Nghĩa Tu Gia Hạnh Phổ Hiền

  Trên bước đường tu, lúc không cần ai quý mến, vì ta có Phật trong lòng và ôm giữ hình ảnh Phật, nên ta không cần người quan tâm mà họ lại quan tâm thân thiện với mình. Nhưng đến lúc ta muốn thân thiện thì họ lại khó chịu với mình, muốn tìm lời nói tốt lành với họ, họ lại không nghe, là Phật...
 2. dpa

  Pháp Hoa Kinh Thông Nghĩa tập 3

 3. dpa

  Pháp Hoa Kinh Thông Nghĩa tập 2

 4. dpa

  Lược Giải Bổn Môn Pháp Hoa

Top