phật học cơ bản

  1. dpa

    [Giới thiệu] Trọn bộ 10 quyển Hoa Vô Ưu của HT Thích Thanh Từ

    Quyển Hoa Vô Ưu này được kết tập từ các bài giảng của Hòa thượng Thích Thanh Từ. Trong đó một số bài Hòa thượng giảng cho Tăng, Ni, Phật tử tại các Thiền viện và một số bài giảng phổ thông cho Phật tử trong cũng như ngoài nước. Diệu Pháp Âm thực hiện sách nói hoá các tác phẩm này từ khá lâu...
  2. dpa

    Phật Học Cơ Bản

    Nhân dịp khai giảng khóa «Phật học hàm thụ« để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu Phật học của độc giả, nguyệt san Giác Ngộ đã trao đổi với Hòa thượng Thích Thiện Châu về một số vấn đề có liên quan đến chương trình «Phật học hàm thụ« trên các tờ báo, tạp chí Phật học tại hải ngoại. Chúng tôi...
Top