phật học cơ bản

  1. dpa

    [Giới thiệu] Trọn bộ 10 quyển Hoa Vô Ưu của HT Thích Thanh Từ

    Quyển Hoa Vô Ưu này được kết tập từ các bài giảng của Hòa thượng Thích Thanh Từ. Trong đó một số bài Hòa thượng giảng cho Tăng, Ni, Phật tử tại các Thiền viện và một số bài giảng phổ thông cho Phật tử trong cũng như ngoài nước. Diệu Pháp Âm thực hiện sách nói hoá các tác phẩm này từ khá lâu...
  2. dpa

    Phật Học Cơ Bản

    Mục lục: Lời nói đầu Nhận thức cơ bản về Phật Giáo Đạo Phật Lịch sử từ đản sanh đến thành đạo 1 Lịch sử từ đản sanh đến thành đạo 2 Lịch sử từ đản sanh đến thành đạo 3 Lịch sử từ đản sanh đến Niết Bàn Những quan niệm về Đức Phật Quan niệm về đức Phật sau...
Top