quán thế âm bồ tát

 1. dpa

  Linh Ứng Quán Thế Âm

 2. dpa

  Sự Tích Phật A Di Đà và Bảy Vị Bồ Tát

  Mục lục: Sự tích Phật A Di Đà Sự tích Quan Thế Âm Bồ Tát Sự tích Đại Thế Chí Bồ Tát Sự tích đức Văn Thù Sư Lợi Sự tích đức Phổ Hiền Bồ Tát Sự tích đức Địa Tạng Bồ Tát Sự tích đức Di Lặc Bồ Tát Sự tích đức Chuẩn Đề Bồ Tát
 3. dpa

  Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát

  Mục lục: Sự Tích Quan Thế Âm 01 Sự Tích Quan Thế Âm 02 Sự Tích Quan Thế Âm 03 Sự Tích Quan Thế Âm 04
Top