sa môn tuệ giác

  1. dpa

    Kinh Hiền Ngu

    Mục lục: Phạm Thiên Thỉnh Pháp 1 Phạm Thiên Thỉnh Pháp 2 Thái Tử Ma Ha Tát Đõa Đem Thân Cho Cọp An Hai Người Dòng Phạm Chí Thụ Pháp Bát Quan Trai Đi Ở Lấy Công Cúng Dường Thần Biển Với Người Đi Buôn Cầu Tự Thái Tử Tu Xà Đề Công Chúa Kim Cương...
Top