Kinh Hiền Ngu

Kinh Hiền Ngu

Tác giả
Hán dịch: Sa Môn Tuệ Giác

Chính tôi được nghe: Một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại đạo tràng Thiện Thắng. Cũng do lòng bi thiết cứu thế, hoằng pháp độ sinh, đã mất bao công gian khổ tu tập. Khi mới thành Phật, thấy vấn đề trên đối với tất cả chúng sinh khó, nên Ngài tự nghĩ rằng: "Tất cả chúng sinh mê tối thâm độc quá, lòng dạ đảo điên, kiến thức hẹp hòi, chỉ mê theo những lối tà đạo, rất khó giáo hóa, ta có ở đời cũng vô ích, chi bằng ta vào cõi Vô Dư Niết bàn là hơn".

Khi đó ông vua cõi trời Phạm Thiên biết Ngài tự nghĩ như vậy, liền từ trên trời bay xuống tận nơi, tới trước làm lễ, rồi qùy gối chắp tay cung kính thưa với Ngài rằng:

- Kính lạy Đức Thế Tôn! Vừa đây con được biết ý niệm của Ngài, vì thấy chúng sinh điên đảo khó giáo hóa, nên Ngài muốn vào Niết bàn, vậy con tới đây xin cầu thỉnh Ngài ở lại truyền Pháp cho đời, khiến ánh sáng chân lý lan tràn khắp cõi nhân gian thiên thượng muôn loài được thấm nhuần đức hóa, thoát qua khỏi luân hồi sinh tử trong sáu thú, đời đời được an vui tự tại nơi Phật Quốc. Kính xin Ngài hoan hỷ nhận lời thành kính cầu thỉnh của con.

Phật dạy: - Ông có lòng vì tất cả chúng sinh vậy cũng tốt, song tôi nhận thấy chúng sinh bị trần cấu che tối, say mê, tài sắc, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ, tham dục, sân si, lòng dạ đen tối không có chút trí tuệ gì, vì thế tôi có ở đời cũng chỉ luống công thôi! Nên tôi muốn vào Niết bàn là một sự an vui hơn

Ông lại thưa rằng: - Kính lạy đức Thế Tôn! Xin Ngài nhủ lòng thương đến con và tất cả chúng sinh trong cõi trời, cõi người, đương bị màn vô minh che tối, tìm ra không biết lối, ngày nay biển Pháp đã đầy, cờ Pháp đã dựng, thời đã tới, những chúng sinh có thể độ được, con xem số đó cũng khá đông nhiều. Vậy kính mong Ngài thi ân tế độ hoằng pháp lợi sinh.

Kính lạy Ngài! Con nhớ cách đây vô số kiếp, cũng vì lũ chúng con nên Ngài từng góp nhặt, một bài kệ, cho đến một câu đạo, đến nỗi quên mạng sống, bỏ cả vợ con yêu dấu, hy sinh vì Phật pháp, một cách rùng mình sởn gáy, tất cả không ai làm nổi, được những hạnh của Ngài đã thực hiện, giờ đây Ngài đã thành tựu trên công cuộc tầm đạo giải thoát, chúng sinh như những áng cỏ trên mặt đất bao la bị sương mù phủ đậy đã lâu năm đương ngóc ngó ánh thái dương phản chiếu, để biến thành những bông hoa tươi đẹp. Kính lạy Ngài, xin chớ bỏ lũ chúng con để vào Niết Bàn.
(Trích Phạm Thiên Thỉnh Pháp)

Mục lục:
 1. Phạm Thiên Thỉnh Pháp 1
 2. Phạm Thiên Thỉnh Pháp 2
 3. Thái Tử Ma Ha Tát Đõa Đem Thân Cho Cọp An
 4. Hai Người Dòng Phạm Chí Thụ Pháp Bát Quan Trai
 5. Đi Ở Lấy Công Cúng Dường
 6. Thần Biển Với Người Đi Buôn
 7. Cầu Tự
 8. Thái Tử Tu Xà Đề
 9. Công Chúa Kim Cương
 10. Tỷ Khưu Kim Tài
 11. Hoa Thiên
 12. Tỳ Khưu Bảo Thiên
 13. Sằn Đề Bà La
 14. Vua Từ Lực Hiến Máu
 15. Hàng Phục Lục Sư 1
 16. Hàng Phục Lục Sư 2
 17. Cứ Đà Thí Thân
 18. Ưu Ba Tư Na
 19. Vua Đại Quang Minh
 20. Xuất Gia Công Đức 1
 21. Xuất Gia Công Đức 2
 22. Sa Di Hộ Giới
 23. Người Không Tai Mắt Mũi Lưỡi
 24. Hai Vợ Chồng Nghèo
 25. Bà Lão Bán Nghèo
 26. Kim Thiên
 27. Trung Tín
 28. Tán Đà Ninh
 29. Bố Thí Đầu
 30. Bố Thí Mắt
 31. Năm Trăm Người Mù
 32. Phú Na Kỳ
 33. Ni Đề
 34. Đại Kiếp Tân Ninh
 35. Tỳ Khưu Ni Vi Diệu
 36. Lê Kỳ Di
 37. Thiết Đầu La Kiện Ninh
 38. A Du Da
 39. Bảy Lọ Vàng
 40. Sai Ma
 41. Cái Sự
 42. Đại Thí Tát Biện 1
 43. Đại Thí Tát Biện 2
 44. A Nan Tổng Trì
 45. Ưu Bà Tư
 46. Con Ngộ Sát Cha
 47. Tu Đạt làm Tịnh Xá
 48. Lạc Na Sà Gia
 49. Cá Trăm Đầu
 50. Tịnh Cư Thiên
Người dịch
Thích Trung Quán
Người đọc
Huy Hồ, Văn Ngà, Ánh Tuyết, Hà Thao, Thủy Tiên
Người gửi
dpa
Tải về
6,054
Xem
6,054
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

 • Chuyện vãng sanh ở Việt Nam - Tập 2
  Chuyện vãng sanh ở Việt Nam - Tập 2
  Tập 2 của các câu chuyện vãng sanh ở Việt Nam do nhóm Liên hữu miền nam đất việt thực hiện
 • Phật ở đâu?
  Phật ở đâu?
  Phim nhân quả, tập Phật ở đâu
 • Đổi nghề
  Đổi nghề
  Phim nhân quả, tập "Đổi nghề"
 • Món chay Vol 12
  Món chay Vol 12
  Cà ri, Chuối sáp kho tiêu, Mắm đậu xào sả, Mì căn nấu thơm, Đậu hũ tay cầm
 • Món chay Vol 11
  Món chay Vol 11
  Gỏi đu đủ thái, Cơm tay cầm, Cháo thập cẩm, Súp mai tuyết nhỉ bào ngư, Đậu hủ xào trần bì
 • Món chay Vol 10
  Món chay Vol 10
  Ram bắp, Đậu hủ chiên lá dứa, Đậu hủ ky khô nướng mè, Xá xíu chay, Mắm thái chay
 • Món chay Vol 09
  Món chay Vol 09
  Đậu hủ xào cần tây, Đậu hủ tìm, Mì căn xào nấm rơm, Súp đông cô chua cay, Mì căn xào lăn
Top