thích thanh từ

 1. dpa

  Tuổi Trẻ Tình Yêu Và Lý Tưởng

  Giấc mơ Việt Nam là có một nước Việt Nam thật đẹp, thật hiền, chơi chung với các nước Cam-pu-chia, Lào, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia, Myanmar, với Hàn Quốc và Nhật Bản, và sau đó, với cả Trung Quốc, một cách thân ái trong tình huynh đệ, dân chúng các nước qua lại không cần chiếu...
 2. dpa

  Từ Bi Hỷ Xả

  Hầu hết Phật tử ai cũng biết mình tu theo đạo Phật là đạo từ bi, nhưng chưa biết thế nào là Từ thế nào là Bi. Theo chữ Hán giải nghĩa thì từ là ban vui, Bi là cứu khổ. Vậy ban vui cứu khổ là làm sao ? Từ bi là tình thương hoàn toàn vị tha, còn tình thương hoàn toàn vị kỷ gọi là ái kiến. Nhớ...
 3. dpa

  Tam Tổ Trúc Lâm

  Phật giáo đời Trần mang đậm nét siêu thoát và quần chúng của Phật giáo Nguyên thủy ở Ấn Độ. Xưa kia tại Ấn Độ, một ông Hoàng thái tử chứng kiến nỗi khổ đau muôn thuở của con người, Ngài quyết chí đi tu để tìm phương giải phóng con người ra khỏi vòng trầm luân khổ ải. Ngài đã thực hiện được chí...
 4. dpa

  Thiền Sư Việt Nam

  Thiền Tông truyền sang Trung Hoa vào thế kỷ thứ VI, do Tổ Bồ-đề-đạt-ma (Bodhidharma). Đến thế kỷ thứ VII, Thiền Tông truyền sang Việt Nam, do Tổ Tỳ-ni-đalưu-chi (Vinitaruci). Thế là, Thiền Tông có mặt ở Việt Nam sau Trung Hoa một thế kỷ. Đến thế kỷ thứ XII, Thiền Tông mới truyền vào Nhật Bản. So...
 5. dpa

  Thiền Tông Bản Hạnh

  Quyển Thiền Tông Bản Hạnh này ra đời, chúng tôi y cứ theo bản chữ Nôm in năm 1745 do cụ Hoàng Xuân Hãn dịch âm và đối chiếu bản in năm 1932 do TT. Thích Trí Siêu dịch âm. Hai bản có vài chỗ sai khác nhau, chúng tôi xét thấy bên nào hợp lý hơn liền dùng, song bản dịch âm của cụ Hoàng Xuân Hãn vẫn...
 6. dpa

  Xuân Trong Cửa Thiền

  Chỗ cứu kính vốn không lời, huống là có thời gian không gian. Thời gian đã không thì bốn mùa y cứ đâu mà lập. Bốn mùa đã không thì làm gì có mùa Xuân, mùa Hạ. Thế mà nói ngày Xuân, tháng Xuân, mùa Xuân là nhằm trong cửa phương tiện tương đối luận bàn. Chẳng qua vì lợi ích trên phương diện tiến...
 7. dpa

  Thiền Đốn Ngộ

  Trước đây chúng tôi đã cho ra tập Thiền Căn Bản, do các Thiền sư y trong kinh rút ra phương pháp tu thiền theo thứ lớp từ thấp lên cao. Đến tập này để tên làThiền Đốn Ngộ, căn cứ vào các tác phẩm của các Thiền sư nằm trong hệ thống Thiền tông do Tổ Bồ-đề-đạt-ma truyền xuống. Tập sách này do góp...
 8. dpa

  Thiền Sư Trung Hoa Tập 01

  Tập I “Thiền sư Trung Hoa” này, chúng tôi góp dịch trong ba bộ sách “Cảnh Đức Truyền Đăng Lục”, “Chỉ Nguyệt Lục” và “Cao Tăng Truyện”. Tuy chung hội cả ba bộ sách, song hành trạng của Thiền sư “ra đi không lưu lại dấu vết”, nên chi không thể tìm kiếm đầy đủ được. Mặc dù thế, chúng tôi nghĩ một...
 9. dpa

  Thiền Sư Trung Hoa Tập 02

  Tập I “Thiền sư Trung Hoa” này, chúng tôi góp dịch trong ba bộ sách “Cảnh Đức Truyền Đăng Lục”, “Chỉ Nguyệt Lục” và “Cao Tăng Truyện”. Tuy chung hội cả ba bộ sách, song hành trạng của Thiền sư “ra đi không lưu lại dấu vết”, nên chi không thể tìm kiếm đầy đủ được. Mặc dù thế, chúng tôi nghĩ một...
 10. dpa

  Thiền Sư Trung Hoa Tập 03

  Tập I “Thiền sư Trung Hoa” này, chúng tôi góp dịch trong ba bộ sách “Cảnh Đức Truyền Đăng Lục”, “Chỉ Nguyệt Lục” và “Cao Tăng Truyện”. Tuy chung hội cả ba bộ sách, song hành trạng của Thiền sư “ra đi không lưu lại dấu vết”, nên chi không thể tìm kiếm đầy đủ được. Mặc dù thế, chúng tôi nghĩ một...
 11. dpa

  33 Vị Tổ Thiền Tông

  Mục lục: Tổ Sư Ca Diếp phần 1 Tổ Sư Ca Diếp phần 2 Tổ Sư Ca Diếp phần 3 Tổ Sư Ca Diếp phần 4 Tổ Sư Ca Diếp phần 5 Tổ Sư Ca Diếp phần 6 Tổ Sư A Nan phần 1 Tổ Sư A Nan phần 2 Tổ Sư Thương Na Hòa Tu phần 1 Tổ Sư Thương Na Hòa Tu phần 2 Tổ Sư Thương Na Hòa Tu phần 3 Tổ Sư Ưu Ba Cúc Đa phần 1 Tổ Sư...
 12. dpa

  Nói Cho Người Già Bệnh

  Mục lục: Nói cho người già bệnh 01 Nói cho người già bệnh 02
 13. dpa

  Quy Sơn Cảnh Sách

  Mục lục: Quy Sơn Cảnh Sách - Phần 01 Quy Sơn Cảnh Sách - Phần 02 Quy Sơn Cảnh Sách - Phần 03 Quy Sơn Cảnh Sách - Phần 04 Quy Sơn Cảnh Sách - Phần 05 Quy Sơn Cảnh Sách - Phần 06 Quy Sơn Cảnh Sách - Phần 07 Quy Sơn Cảnh Sách - Phần 08 Quy Sơn Cảnh...
 14. dpa

  Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất

  Mục lục: Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất 01 Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất 02 Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất 03 Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất 04 Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất 05 Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất 06 Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất 07 Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất...
 15. dpa

  Tín Tâm Minh

  Mục lục: Tín Tâm Minh - Phần 01 Tín Tâm Minh - Phần 02 Tín Tâm Minh - Phần 03 Tín Tâm Minh - Phần 04
 16. dpa

  Tu Là Chuyển Nghiệp

  Mục lục: Nghiệp Dẫn Chúng Sanh Đi Vào Luân Hồi Sanh Tử 01 Nghiệp Dẫn Chúng Sanh Đi Vào Luân Hồi Sanh Tử 02 Nghiệp Dẫn Chúng Sanh Đi Vào Luân Hồi Sanh Tử 03 Nghiệp Dẫn Chúng Sanh Đi Vào Luân Hồi Sanh Tử 04 Biệt Nghiệp và Đồng Nghiệp 01 Biệt Nghiệp và Đồng Nghiệp 02...
 17. dpa

  Thiền Sư Thần Hội

  Mục lục: 001 Tiểu Sử Thiền Sư Thần Hội 002 Chánh Văn 003 Chánh Văn 004 Chánh Văn 005 Chánh Văn 006 Chánh Văn 007 Chánh Văn 008 Chánh Văn 009 Chánh Văn 010 Chánh Văn 011 Chánh Văn 012 Chánh Văn 013 Chánh Văn 014 Chánh Văn 015 Chánh Văn 016 Chánh Văn 017 Chánh Văn 018 Chánh Văn 019 Chánh Văn 020...
 18. dpa

  Kinh Kim Cang giảng giải

  Mục lục: Kinh Kim Cang 01 Kinh Kim Cang 02 Kinh Kim Cang 03 Kinh Kim Cang 04 Kinh Kim Cang 05 Kinh Kim Cang 06 Kinh Kim Cang 07 Kinh Kim Cang 08 Kinh Kim Cang 09 Kinh Kim Cang 10 Kinh Kim Cang 11 Kinh Kim Cang 12
 19. dpa

  Kinh Pháp Hoa giảng giải

  Mục lục: Kinh Phap Hoa 01 Kinh Phap Hoa 02 Kinh Phap Hoa 03 Kinh Phap Hoa 04 Kinh Phap Hoa 05 Kinh Phap Hoa 06 Kinh Phap Hoa 07 Kinh Phap Hoa 08 Kinh Phap Hoa 09 Kinh Phap Hoa 10 Kinh Phap Hoa 11 Kinh Phap Hoa 12 Kinh Phap Hoa 13 Kinh Phap Hoa 14 Kinh Phap Hoa 15 Kinh Phap Hoa 16 Kinh Phap Hoa...
 20. dpa

  Kinh Niết Bàn giảng giải

  Mục lục: Đại Bát Niết Bàn 01 Đại Bát Niết Bàn 02 Đại Bát Niết Bàn 03 Đại Bát Niết Bàn 04 Đại Bát Niết Bàn 05 Đại Bát Niết Bàn 06 Đại Bát Niết Bàn 07 Đại Bát Niết Bàn 08 Đại Bát Niết Bàn 09 Đại Bát Niết Bàn 10 Đại Bát Niết Bàn 11 Đại Bát Niết Bàn 12 Đại Bát Niết Bàn 13 Đại Bát Niết Bàn 14 Đại...
Top