trúc lâm yên tử

  1. dieuphapam

    Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu Của Tôi

    Phật giáo thường nhắc nhở chúng ta “vạn vật trên thế gian là vô thường”. Từ con người đến muôn vật luôn chuyển biến liên tục như dòng thác đổ không một phút giây dừng nghỉ. Nơi con người tế bào này sanh tế bào kia diệt, sanh diệt diệt sanh nối tiếp không ngừng, mãi đến khi thân này hoàn toàn bại...
  2. dieuphapam

    Hãy Là Chính Mình

    III. CHÍNH MÌNH LÀ GÌ? Muốn sống là chính mình thì điều tối thiểu đầu tiên cần phải biết, đó là “chính mình là gì?”. Nếu chưa xác định được chủ thể chính này thì cuộc đời không có định hướng, cuộc sống sẽ mất phương hướng. Thấy bạn mình dùng vũ lực đánh đập người khác một cách dã man, A bảo...
Top