xuất gia

 1. dieuphapam

  [Thư Pháp] Không liên hệ cả hai, Xuất gia và thế tục, Sống độc thân, ít dục, Ta gọi Bà la môn.

  Không liên hệ cả hai Xuất gia và thế tục Sống độc thân, ít dục Ta gọi Bà la môn. (Kinh Pháp Cú) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 2. dieuphapam

  Công Đức Xuất Gia

  Trộm nghĩ, nhân duyên giả huyễn mà chẳng rõ, đó là gốc chấp trước của chúng sanh, thấu suốt các pháp vốn chẳng sinh là lí vi diệu của bậc thánh. Do đó, chúng sinh trong ba cõi, sáu đường thường hay tạo nghiệp chướng mà tự mê muội. Vì thế, Đức Phật tùy duyên giáo hóa, thương nhà lửa đang bốc...
 3. dieuphapam

  Chí Xuất Trần

  Buổi khai pháp hôm nay quý thầy nói về đề tài Chí Xuất Trần, nhằm nhắc nhở sách tấn đại chúng trong đầu mùa an cư để tất cả cùng thấy rõ bổn phận của người xuất gia. I- Ý NGHĨA XUẤT TRẦN. Tất cả người tu ai cũng có chí xuất trần? Bởi có chí xuất trần nên mới đi tu, nếu không có thì đã ở ngoài...
Top