[Thư Pháp] Không liên hệ cả hai, Xuất gia và thế tục, Sống độc thân, ít dục, Ta gọi Bà la môn.

re_khonglienhecahai.jpg


Không liên hệ cả hai
Xuất gia và thế tục
Sống độc thân, ít dục
Ta gọi Bà la môn.
(Kinh Pháp Cú)
Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.
Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • khonglienhecahai.jpg
    14.7 MB · Xem: 660
Top