Phụng tống kim quan trà tỳ HT Thích Thanh Ngọc


Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

"Lá rụng về cội,
Nước chảy ra khơi,
Ta bà xả báo một đời,
Phật quốc nở hoa chín phẩm"

"Hữu hình hữu hoại lẽ thường tình,
Hoa đàm tuy rụng mùi hương vẫn còn,
Công lao ghi tạc nước non,
Một đời vì đạo dấu son sáng ngời"

Ngài đã đến, đã đi, đã về, chơn tâm thường trú, thể tánh tịch minh một cách nhẹ nhàng tự tại không chướng ngại điều chi. Gần 70 năm hiện hữu cõi đời, hơn 40 năm thừa hành Phật sự, và giáo hóa độ sanh, thực hành hạnh nguyện của một trưởng tử Như Lai, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, ngài đã tham gia tích cực Phật sự của giáo hội Phật giáo Việt Nam, thực hiện sứ mạng cao cả, đưa Phật giáo Việt Nam hòa nhập và đồng hành cùng xã hội, cùng với dân tộc, góp phần công đức đưa Phật giáo Việt Nam nói chung, Phật giáo quận Thủ Đức và quận Tân Bình nói riêng, ngày càng phát triển bền vững trong lòng dân tộc, thực hiện trọn vẹn sứ mạng từ ngàn xưa, hộ quốc an dân báo Phật ân đức trong thời hiện đại.
 
Sửa lần cuối:
Top