Tặng thẻ nhớ videos 240 món ăn chay

logo-anchay.jpg
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Noi theo Từ bi của đức Phật Thích Ca, gia đình Phật tử Từ Hiếu đã góp tịnh tài để chia sẻ ( tặng) Thẻ nhớ Món chay (240 món) đến các Phật tử thường xuyên ăn chay ở các tỉnh thành thiếu phương tiện học hỏi cách làm các món chay.

Đăng ký nhận thẻ nhớ tại đây

Xin ưu tiên cho người thường xuyên ăn chay và các tỉnh thành ở xa các thành phố lớn.
Mô Phật

Link youtube:
Món chay vol 1
Món chay vol 2
Món chay vol 3
Món chay vol 4
Món chay vol 5
Món chay vol 6
Món chay vol 7
Món chay vol 8
Món chay vol 9
Món chay vol 10
Món chay vol 11
Món chay vol 12
Món chay vol 13
Món chay vol 14
Món chay vol 15
Món chay vol 16
Món chay vol 17
Món chay vol 18
Món chay vol 19
Món chay vol 20
Món chay vol 21
Món chay vol 22
Món chay vol 23
Món chay vol 24
Món chay vol 25
Món chay vol 26
Món chay vol 27
Món chay vol 28
Món chay vol 29
Món chay vol 30
Món chay vol 31
Món chay vol 32
Món chay vol 33
Món chay vol 34
Món chay vol 35
Món chay vol 36
Món chay vol 37
Món chay vol 38
Món chay vol 39
Món chay vol 40
Món chay vol 41
Món chay vol 42
Món chay vol 43
Món chay vol 44
Món chay vol 45
Món chay vol 46
Món chay vol 47
Món chay vol 48
 
Sửa lần cuối:
Top