Thông Báo Và Giới Thiệu Nhân Sự

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Trung tâm Diệu Pháp Âm thông báo, kể từ ngày 10/02/2018,
Ban Quản Trị điều chỉnh nhân sự:

Thường trực: Đinh Hữu Thành - email: dihuta@dieuphapam.net
Văn phòng: tamvui5@dieuphapam.net

VP DPA, ngày 10 tháng 2 năm 2018
 

Hình đính kèm

  • dpa_logo.jpg
    dpa_logo.jpg
    36.3 KB · Xem: 39,129
Sửa lần cuối bởi mod:
Top