[Thư pháp] Ai sống 100 năm ác giới không thiền định không bằng sống một ngày trì giới tu thiền định

re_dpa_ai_song_100_nam_ac_gioi_khong_thien_dinh.jpg

Ai sống một trăm năm ác giới không thiền định không bằng sống một ngày trì giới tu thiền định.
(Kinh Pháp Cú)
Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.

Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • dpa_ai_song_100_nam_ac_gioi_khong_thien_dinh.jpg
    20.8 MB · Xem: 1,074
Top