[Thư Pháp] Ai sống một trăm năm, Không thấy Pháp tối thượng, Không bằng sống một ngày...

re_aisongmottramnam.jpg

Ai sống một trăm năm
Không thấy Pháp tối thượng
Không bằng sống một ngày
Thấy được Pháp tối thượng
(Kinh Pháp Cú)​

Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.
Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • aisongmottramnam.jpg
    14.4 MB · Xem: 872
Top