[Thư Pháp] Bị nhục mà không tức giận là khó

re_binhucmakhongtucgianlakho.jpg

Bị nhục mà không tức giận là khó.
(Lời Phật dạy)​

Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.

Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • binhucmakhongtucgianlakho.jpg
    21.1 MB · Xem: 318
Top