[Thư pháp] Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệc phi đài

re_dpa_bo_de_bon_vo_tho_minh_canh_diec_phi_dai.jpg

Bồ đề bổn vô thọ
Minh cảnh diệc phi đài
Bổn lai vô nhất vật
Hà xứ nhạ trần ai
(Lục tổ Huệ Năng)
Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.

Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • dpa_bo_de_bon_vo_tho_minh_canh_diec_phi_dai.jpg
    11 MB · Xem: 4,711
Top