[Thư Pháp] Bố thí hành đúng pháp, giúp ích hàng quyến thuộc, hành vi không lỗi lầm, là phúc lành...

re_bothihanhdungphapgiupichhangquyenthuoc.jpg

Bố thí hành đúng pháp
Giúp ích hàng quyến thuộc
Hành vi không lỗi lầm
Là phúc lành cao thượng
(Kinh hạnh phúc)
Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.
Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • bothihanhdungphapgiupichhangquyenthuoc.jpg
    22.4 MB · Xem: 516
Top