[Thư Pháp] Bụt là vầng trăng mát, Đi ngang trời Thái không, Hồ tâm chúng sanh lặng,...

re_butlavangtrangmatdingangtroithaikhong.jpg

Bụt là vầng trăng mát
Đi ngang trời Thái không
Hồ tâm chúng sanh lặng
Trăng hiện bóng trong ngần
(Thiền sư Thích Nhất Hạnh)
Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.
Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • butlavangtrangmatdingangtroithaikhong.jpg
    22.4 MB · Xem: 741
Top