[Thư pháp] Cho là còn có mất đâu, gieo nhân hái quả cũng thâu về mình

re_dpa_cho_la_con_co_mat_dau_gieo_nhan_hai_qua_cung_thau_ve_minh.jpg

Cho là còn có mất đâu
Gieo nhân hái quả cũng thâu về mình
(Thích Chân Tính)​


Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.

Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • dpa_cho_la_con_co_mat_dau.jpg
    20.7 MB · Xem: 1,099
Top