[Thư pháp] Đã biết vô thường sao còn phiền não

re_dpa_da_biet_Vo_Thuong_sao_con_phien_nao.jpg

Đã biết Vô Thường sao còn phiền não.
Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.

Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • dpa_da_biet_Vo_Thuong_sao_con_phien_nao.jpg
    23 MB · Xem: 4,619
Top