[Thư pháp] Đệ tử Gotama, Luôn luôn tự tỉnh giác, Không luận ngày đêm, Ý vui tu thiền định

re_dpa_de_tu_gotama_luon_luon_tu_tinh_giac.jpg

Đệ tử Gotama
Luôn luôn tự tỉnh giác
Không luận ngày đêm
Ý vui tu thiền định
(Kinh Pháp Cú)​

Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.

Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • dpa_de_tu_gotama_luon_luon_tu_tinh_giac.jpg
    21 MB · Xem: 4,688
Top