[Thư pháp] Đến đâu thăm cảnh viếng thầy, không say mùi đạo cũng khuâng mùi trầm

re_dpa_den_dau_tham_canh_vieng_thay.jpg

Đến đâu thăm cảnh viếng thầy
Không say mùi đạo cũng khuâng mùi trầm
(Ca dao Phật giáo)​


Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.

Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • dpa_den_dau_tham_canh_vieng_thay.jpg
    21.1 MB · Xem: 694
Top