[Thư Pháp] Đời xưa trả báo còn chầy, Đời nay trả báo một giây nhãn tiền

re_doixuaquabaoconchay.jpg

Đời xưa trả báo còn chầy
Đời nay trả báo một giây nhãn tiền
(Ca dao Phật giáo)
Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.
Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • doixuaquabaoconchay.jpg
    12.5 MB · Xem: 876
Top