[Thư pháp] Dù xây chín bậc phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người

re_dpa_du_xay_chin_buc_phu_do.jpg

Dù xây chín bậc phù đồ
Không bằng làm phúc cứu cho một người
(Ca dao Phật giáo)​


Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.

Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • dpa_du_xay_chin_buc_phu_do.jpg
    20 MB · Xem: 933
Top