[Thư pháp] Không làm các điều ác siêng làm những điều lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời Phật dạy

re_dpa_khong_lam_cac_dieu_ac.jpg

Không làm các điều ác
Siêng làm những điều lành
Giữ tâm ý trong sạch
Đó là lời Phật dạy
(Lời Phật dạy)

Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.

Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.​
 

Hình đính kèm

  • dpa_khong_lam_cac_dieu_ac.jpg
    19.8 MB · Xem: 3,206
Top