[Thư Pháp] Lễ Phật thì đặng việc hiền, bao nhiêu nghiệp chướng não phiền đều tan

re_lephatthidangviechien.jpg

Lễ Phật thì đặng việc hiền
Bao nhiêu nghiệp chướng não phiền đều tan
(Ca dao Phật giáo)
Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.
Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • lephatthidangviechien.jpg
    13.7 MB · Xem: 486
Top