[Thư pháp] Lên chùa lễ Phật cầu kinh, cầu cho cha mẹ thác sanh Liên đài

re_dpa_len_chua_le_Phat_cau_kinh.jpg

Lên chùa lễ Phật cầu kinh
Cầu cho cha mẹ thác sanh Liên đài
(Ca dao Phật Giáo)​

Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.

Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • dpa_len_chua_le_Phat_cau_kinh.jpg
    20.6 MB · Xem: 8,246
Top