[Thư Pháp] Mỗi người mỗi nước mỗi non, Bước vào cửa Phật là con một nhà

re_moinguoimoinuocmoinon.jpg

Mỗi người mỗi nước mỗi non
Bước vào cửa Phật là con một nhà
(Ca dao Phật giáo)​

Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.
Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • moinguoimoinuocmoinon.jpg
    21.9 MB · Xem: 913
Top