[Thư Pháp] Nam mô đức Phật Quán Âm, Ra tay cứu độ trầm luân mọi loài

re_nammoducphatquanam.jpg

Nam mô Đức Phật Quán Âm
Ra tay cứu độ trầm luân mọi loài
(Ca dao Phật giáo)​

Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.
Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • nammoducphatquanam.jpg
    13.4 MB · Xem: 387
Top