[Thư pháp] Nhất tâm niệm Phật và Tâm tĩnh lặng

pda_thu_phap_tam.jpg

Kính chào quý vị! Kể từ tháng 11 này, mỗi tuần Trung tâm Diệu Pháp Âm sẽ tải lên tặng quý vị một hoặc nhiều bức Thư pháp Phật giáo. Các bức thư pháp này do nghệ nhân Nguyễn Thị Lang phát tâm viết và dâng tặng mọi người. Bản gốc độ phân giải cao sẽ được tải lên và quý vị có thể tải về tuỳ nghi sử dụng.

2 bức Thư pháp đầu tiên Trung tâm xin giới thiệu là:
  1. Mỗi giây mỗi phút không rời, Nhất tâm niệm Phật đời đời an vui
  2. Tâm tĩnh lặng là an vui bật nhất

Quý vị bấm vào 2 hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao.
Chúc quý vị tâm nhiều an lạc.
 

Hình đính kèm

  • dpa_thu_phap_tam_tinh_lang.jpg
    7.5 MB · Xem: 15,297
  • dpa_thu_phap_nhat_tam_niem_phat.jpg
    8.2 MB · Xem: 5,263
Sửa lần cuối bởi mod:
Top