[Thư pháp] Nhớ ngày xá tội vong nhân, lên chùa lạy Phật đền ơn sinh thành

re_dpa_nho_ngay_xa_toi_vong_nhan.jpg

Nhớ ngày xá tội vong nhân
Lên chùa lạy Phật đền ơn sinh thành
(Ca dao Phật giáo)​

Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.

Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • dpa_nho_ngay_xa_toi_vong_nhan.jpg
    20.9 MB · Xem: 890
Top