[Thư pháp] Phật dạy có hai hạng người mạnh nhất, một là không tạo tội, hai là biết ăn năn

re_dpa_phat_day_co_hai_hang_nguoi.jpg

Phật dạy có hai hạng người mạnh nhất
Một là không tạo tội, hai là biết ăn năn
(Lời Phật dạy)​

Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.

Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • dpa_phat_day_co_hai_hang_nguoi.jpg
    19.2 MB · Xem: 682
Top