[Thư Pháp] Ra đời hai tay trắng, Lìa đời trắng hai tay, Sao mãi nhặt cho đầy, Túi đời như mây bay

re_radoihaitaytrang.jpg

Ra đời hai tay trắng
Lìa đời trắng hai tay
Sao mãi nhặt cho đầy
Túi đời như mây bay
(Đức Đạt Lai Lạt Ma)
Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.
Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • radoihaitaytrang.jpg
    14.8 MB · Xem: 1,294
Top