[Thư pháp] Sống cuộc sống trí tuệ được gọi sống tối thượng

re_dpa_song_cuoc_song_tri_tue_duoc_goi_la_song_toi_thuong.jpg

Sống cuộc sống trí tuệ được gọi sống tối thượng
(Lời Phật dạy)​


Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.

Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • dpa_song_cuoc_song_tri_tue_duoc_goi_la_song_toi_thuong.jpg
    18.8 MB · Xem: 688
Top