[Thư pháp] Tâm không

re_dpa_Tam_Khong.jpg

Tâm không​

Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.

Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • dpa_Tam_Khong.jpg
    18.3 MB · Xem: 1,267
Top