[Thư pháp] Tâm thanh tịnh là nguồn gốc của giải thoát

re_dpa_Tam_thanh_tinh_la_nguon_goc_cua_giai_thoat.jpg

Tâm thanh tịnh là nguồn gốc của giải thoát
(Lời Phật dạy)
Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.

Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • dpa_Tam_thanh_tinh_la_nguon_goc_cua_giai_thoat.jpg
    18 MB · Xem: 2,663
Top