re_thapthien.jpg
Thập Thiện:
 1. Không sát sanh
 2. Không trộm cắp
 3. Không tà hạnh
 4. Không nói dối
 5. Không nói hai lưỡi
 6. Không nói độc ác
 7. Không nói thêu dệt
 8. Không tham dục
 9. Không sân giận
 10. Không si mê
Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.
Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

 • thapthien.jpg
  16.3 MB · Xem: 793
Top