[Thư Pháp] Thiền định sống phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, chứng ngộ quả Niết Bàn, là phúc lành

re_thiendinhsongphamhanh.jpg

Thiền định sống phạm hạnh
Thấy được Lý Thánh Đế
Chứng ngộ quả Niết Bàn
Là phúc lành cao thượng
(Kinh Hạnh Phúc)​

Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.

Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • thiendinhsongphamhanh.jpg
    22.3 MB · Xem: 554
Top