[Thư pháp] Tôn kính Đức Phật là công đức căn bản nhất của mọi công đức

re_dpa_ton_kinh_duc_phat_la_cong_duc_can_ban_nhat_cua_moi_cong_duc.jpg

Tôn kính Đức Phật là công đức căn bản nhất của mọi công đức.​

Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.

Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • dpa_ton_kinh_duc_phat_la_cong_duc_can_ban_nhat_cua_moi_cong_duc.jpg
    20.7 MB · Xem: 3,502
Top