[Thư Pháp] Trong ta đã có mặt trời, không lường thiện ác mong chi Niết Bàn

re_trongtadacomattroikhongluongthienacmongchinietban.jpg

Trong ta đã có mặt trời
Không lường thiện ác mong chi Niết Bàn
(Bùi Giáng)
Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.

Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • trongtadacomattroikhongluongthienacmongchinietban.jpg
    20.9 MB · Xem: 307
Top