[Thư pháp] Trừ diệt tánh ngã mạn là khó

re_dpa_Tru_diet_tanh_nga_man_la_kho.jpg

Trừ diệt tánh ngã mạn là khó
(Lời Phật dạy)​

Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.

Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • dpa_Tru_diet_tanh_nga_man_la_kho.jpg
    17.9 MB · Xem: 1,029
Top