[Thư Pháp] Tự thắng tốt đẹp hơn, Hơn chiến thắng người khác, Người khéo điều phục mình

re_tuthangtotdephon.jpg

Tự thắng tốt đẹp hơn
Hơn chiến thắng người khác
Người khéo điều phục mình
Thường sống tự chế ngự
(Kinh Pháp Cú)
Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.
Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • tuthangtotdephon.jpg
    14.7 MB · Xem: 850
Top