[Thư Pháp] Với người thân, miệng, ý, Không làm các ác hạnh, Ba nghiệp được phòng hộ, Ta gọi Bà-la-mô

re_voinguoithanmiengy.jpg

Với người thân, miệng, ý,
Không làm các ác hạnh
Ba nghiệp được phòng hộ
Ta gọi Bà-la-môn
(Kinh Pháp Cú)
Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.
Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • voinguoithanmiengy.jpg
    15.3 MB · Xem: 860
Top