[Thư pháp] Vu lan tháng bảy ngày rằm, lòng con hiếu thảo ghi lòng chớ quên

Top