Cốt Lõi Của Cội Bồ Đề

Sách nói - tác phẩm Cốt Lõi Của Cội Bồ Đề

 1. dpa
  Tác giả:
  Budhhadasa Bhikkhu
  Nhà xuất bản:
  DPA
  Loại đĩa:
  C
  Người dịch:
  Hoang Phong
  Người đọc:
  Huy Hồ, Thy Mai, Kim Phượng, Tuấn Anh, Kiều Hạnh
  Bấm để mở rộng...
  Chánh Tín Nghĩa thích nội dung này.